.
Quy chế dân chủ trong khối hành chính sự nghiệp

Bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển

.

Điểm nổi bật trong thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thành phố là có sự gắn kết giữa việc thực hiện trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan với việc thực hiện công khai, lấy ý kiến và chịu sự giám sát của cán bộ, công chức. Hơn nữa, các vị trí được bổ nhiệm thông qua thi tuyển chức danh lãnh đạo là hình thức dân chủ công khai mà Đà Nẵng áp dụng rất thành công.

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ nội bộ đã kích thích tinh thần thái độ tích cực trong công việc. TRONG ẢNH: Cán bộ bộ phận một cửa UBND quận Hải Châu giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho công dân.
Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ nội bộ đã kích thích tinh thần thái độ tích cực trong công việc. TRONG ẢNH: Cán bộ bộ phận một cửa UBND quận Hải Châu giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho công dân.

Xây dựng các quy chế nội bộ

Tính đến tháng 4-2013, 100% cơ quan, các sở, ngành và quận, huyện của Đà Nẵng xây dựng và triển khai quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản và quy chế thi đua, xét thưởng của đơn vị mình. Trước khi ban hành, các quy chế này được đưa ra thảo luận công khai trên nguyên tắc góp ý thảo luận dân chủ, rộng rãi, cởi mở và có ý kiến thống nhất của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo QCDC thành phố cho thấy, nhiều đơn vị thực hiện tốt các quy chế nội bộ, trong đó quy chế chi tiêu nội bộ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ, công chức. Cụ thể như các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch hằng tháng tăng thu nhập cho người lao động trên dưới 1 triệu đồng/người…

Tuy vậy, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ ở một số đơn vị còn nặng tính hình thức, thiếu linh hoạt, chậm điều chỉnh để phù hợp với thực tế phát sinh ngay tại cơ quan, đơn vị mình. Kiểm tra cho thấy, có đơn vị chưa đề ra biện pháp tích cực để tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm còn mang tính bình quân. Việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức được phần lớn các đơn vị thực hiện theo phương thức nhận xét, xếp loại A, B, C và các danh hiệu thi đua hằng năm. Do phân phối thu nhập tăng thêm tính bình quân nên chưa khuyến khích sự phấn đấu của từng cán bộ, ít nhiều đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, hiệu quả công việc của toàn đơn vị.

Chính sách đối với cán bộ, công chức

Qua theo dõi đánh giá, công tác tổ chức tuyển dụng công chức đối với các cơ quan hành chính và viên chức ngành Giáo dục, Y tế và các đơn vị sự nghiệp của thành phố Đà Nẵng thực hiện khá nghiêm túc theo quy định. Điều này đã bảo đảm tính công bằng, khách quan và cạnh tranh lành mạnh đối với cán bộ, công chức, viên chức được tham gia tuyển dụng. Hiện tượng chạy chọt, tiêu cực để được tuyển dụng vào các cơ quan, sở, ngành của thành phố chưa phát hiện. Công tác tuyển dụng được xây dựng thành kế hoạch dựa trên mô tả công việc, vị trí cụ thể và có sự thảo luận dân chủ trong tập thể lãnh đạo các đơn vị. Kết quả tuyển dụng được công khai rộng rãi để nhiều người biết. Hiện tại, Sở Nội vụ thành phố đề xuất UBND thành phố triển khai thí điểm phương pháp, mô hình đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả công việc. Nếu triển khai thành công, đây là cơ sở thuận lợi và chính xác nhất để đánh giá trình độ năng lực cán bộ khoa học, dân chủ nhất.

Điểm sáng trong chính sách cán bộ của khối các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp là công tác quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo được triển khai bài bản và đồng bộ. Trong đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cá nhân dự kiến đề bạt, bổ nhiệm được thực hiện công khai, dân chủ. Đặc biệt, từ năm 2006, hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo được các sở, ngành và quận, huyện triển khai áp dụng. Riêng giai đoạn 2006-2011, có 23 lượt đơn vị tổ chức thi tuyển với 270 người đăng ký dự tuyển. Trong số đó, 86 trường hợp thi tuyển đạt kết quả cao được bổ nhiệm các vị trí khác nhau. Chính năng lực, trình độ và khả năng phấn đấu thông qua các cuộc thi sẽ là chìa khóa giúp tìm ra cán bộ sẽ được bổ nhiệm một cách hợp lý và chính xác nhất. Đây là mô hình nổi trội trong việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của thành phố trong thời gian qua.

Bài và ảnh: VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.