.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Sáng 5-6, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi trao đổi - tọa đàm về công tác TTĐN tại thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong năm 2012, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác TTĐN trong tình hình mới”, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU về tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 73-TB/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới” đến cán bộ xã, phường, các tổ chức đoàn thể xã hội… Các cấp ngành, đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền TTĐN tạo kết quả tốt trong việc quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng giàu tiềm năng, năng động và phát triển đến bạn bè quốc tế. Công tác TTĐN đã gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối nội, thông tin công tác đối ngoại Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng các nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn hội nhập của đất nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững chính trị-xã hội của thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho rằng, hiện nay công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới như: chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị về công tác TTĐN; chưa quan tâm đúng mức về công tác cán bộ làm nhiệm vụ TTĐN tại các sở, ngành; chưa đầu tư kinh phí đúng mức để thực hiện công tác TTĐN tại các đơn vị báo, đài…

Cục trưởng Cục TTĐN, Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Văn Nghiêm cho biết: “Trong công tác TTĐN, Đà Nẵng đã rất chủ động, điển hình là việc triển lãm bản đồ, tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa, đóng góp vào sự thành công chung của cuộc triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa của Trung ương. Theo ông Lê Văn Nghiêm, trong năm nay, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch ngân sách phân bổ kinh phí; tập huấn về công tác TTĐN; chú trọng theo dõi, điểm báo dư luận trong nước và ngoài nước; quảng bá hình ảnh địa phương một cách tổng thể và có tư liệu cơ bản”…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN, Vụ trưởng Vụ TTĐN và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Ngọc Hà cho biết, mục đích của buổi trao đổi-tọa đàm là nhằm trao đổi ý kiến, làm rõ những thuận lợi và khó khăn, những sáng kiến, bài học, kinh nghiệm trong công tác TTĐN ở địa phương; từ đó, đoàn công tác sẽ tiếp nhận và tổng hợp để báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN các đề xuất, kiến nghị của thành phố để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác TTĐN trong thời gian tới.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.