.

Hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ bãi rác Khánh Sơn

.

UBND thành phố vừa có Quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu năm 2016 cho ngân sách quận Liên Chiểu số tiền hơn 1.7 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng từ bãi rác Khánh Sơn.

UBND thành phố giao quận Liên Chiểu tổ chức chi trả hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức và thanh quyết toán theo quy định.  

Theo danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.