.

Chuyên môn hóa hoạt động của Văn phòng Thành ủy

.

Chiều 11-1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) Văn phòng Thành ủy năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu CBCC Văn phòng Thành ủy phải thường xuyên rèn luyện tư duy nhạy bén, phong cách làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao hoạt động tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao nỗ lực của CBCC Văn phòng Thành ủy trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016. Nổi bật là các nhiệm vụ: tham mưu về chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Thành ủy; chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy bảo đảm đúng quy chế; chất lượng tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy được nâng cao.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu CBCC Văn phòng Thành ủy phải tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Thường trực Thành ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp; tham mưu quản lý, điều hành ngân sách Đảng tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả; triển khai hiệu quả chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố trong năm 2017; nâng cao chất lượng công tác lễ tân, quản trị, công tác văn thư - lưu trữ…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng khẳng định: Năm 2017, Văn phòng Thành ủy sẽ bám sát chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, khắc phục những hạn chế, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm này, Văn phòng Thành ủy cũng sẽ tập trung đẩy mạnh 4 nội dung: tiêu chuẩn hóa cán bộ, quy chế hóa hoạt động Văn phòng Thành ủy, chuyên môn hóa, tin học hóa nhằm nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Theo báo cáo, năm 2016, Văn phòng Thành ủy đã nỗ lực tham mưu triển khai tốt các lĩnh vực công tác, tham mưu, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố.

Trong năm 2016, Văn phòng Thành ủy đã chuẩn bị nội dung để Thường trực Thành ủy có hơn 200 cuộc họp, làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành 132 thông báo kết luận chỉ đạo cụ thể các địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 1.000 đầu việc cần xử lý, giải quyết; phục vụ 132 cuộc họp, hội nghị với gần 7.300 lượt người tham dự; phục vụ 27 đoàn công tác của Trung ương, 10 đoàn khách quốc tế, 12 đoàn khách các địa phương bạn về làm việc.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.