.

Phát huy hoạt động nghĩa tình đồng đội

Ngày 10-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội (gọi tắt là Ban liên lạc) trên địa bàn Đà Nẵng năm 2016 và triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017.

Trên địa bàn thành phố hiện có 120 Ban liên lạc truyền thống với 16.200 thành viên tham gia sinh hoạt. Năm 2016, các Ban liên lạc phối hợp hiệu quả với Hội CCB và BCHQS thành phố vận động gần 300 triệu đồng cùng hàng ngàn phần quà trao tặng cho các cựu binh và học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Năm 2017, các Ban liên lạc tiếp tục thực hiện hoạt động tình nghĩa, đi tìm đồng đội, giúp nhau xóa nghèo bền vững, cảm hóa thanh, thiếu niên hư tiến bộ, vận động thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, tham gia xây dựng “Thành phố 4 an”…

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.