.

Quận Cẩm Lệ: Quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình "Thành phố 4 an"

.

Ngày 10-1, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận.

Theo đó, Quận ủy Cẩm Lệ yêu cầu các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt nội dung Đề án chương trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều được quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời phải xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, rút kinh nghiệm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; bảo đảm an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.