.

Quận Hải Châu: Phấn đấu giảm 462 hộ nghèo

Năm 2017, quận Hải Châu phấn đấu giảm thêm 462 hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sẽ được đáp ứng bằng nguồn vốn vay ưu đãi của thành phố. Đó là mục tiêu được nêu tại hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của UBND quận Hải Châu, diễn ra chiều 11-1.  

2016 là năm đầu tiên quận Hải Châu thực hiện Đề án giảm nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020. Qua đó, toàn quận có 702 hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố, 449 hộ cận nghèo thoát nghèo. Toàn quận cấp 10.758 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, 1.668 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và 463 thẻ BHYT cho người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; khám, tầm soát bệnh phụ nữ cho 567 người nghèo, miễn giảm học phí cho 1.380 lượt học sinh, hỗ trợ kinh phí học tập cho 1.799 em, trao 1.054 suất học bổng cho học sinh con các hộ nghèo.

T.S

;
.
.
.
.
.