.
CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU 5

Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

.

Ngày 18-3, tại Nhà Văn hóa Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (22-3-1947 - 22-3-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen, chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Chính trị Quân khu 5.              Ảnh: NGỌC DIỆP
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Chính trị Quân khu 5. Ảnh: NGỌC DIỆP

70 năm trước, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT), ngày 22-3-1947, Phòng Chính trị Khu 5 (tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 5) được thành lập. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng LLVT Khu 5 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trải qua 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có những thay đổi theo từng hoàn cảnh lịch sử của đất nước song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Chính trị Quân khu 5 qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt mọi gian khổ, hiểm nguy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành mẫu mực; tinh thông sâu sát; chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết, chiến thắng”.

Cục đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Quân khu 5 có hiệu quả, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 5 chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Cục Chính trị vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Chính trị Quân khu 5; Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng bức trướng với dòng chữ “Trung thành, mẫu mực; tinh thông, sâu sát; chủ động, sáng tạo; tự lực, tự cường; đoàn kết, chiến thắng”.

NGỌC DIỆP

;
.
.
.
.
.