.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 20-3, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung- Tây Nguyên phát biểu, thảo luận và phân tích sâu các kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề đang đặt ra trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại địa phương. Theo đó, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy khu vực miền Trung- Tây Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là học tập đã từng bước đi vào nền nếp, thực chất hơn; hạn chế dần các biểu hiện hình thức, thiếu chiều sâu trong những năm qua. Việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xức, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc triển khai của cấp ủy các cấp có tính chủ động, sáng tạo, đi vào những nội dung mang tính đột phá, đưa ra các giải pháp thực hiện thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; công tác tuyên truyền cũng đã có sự đổi mới nên chuyển tải rộng hơn đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố và các cơ quan đơn vị trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2017; chú trọng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” với “chống”, giữa thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và xã hội. Trong quá trình thực hiện, cần xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân; phát động sâu rộng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức.

Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế

;
.
.
.
.
.