.
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VÕ CÔNG TRÍ LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ

Chuyển dần sang cơ chế tự chủ

.

Ngày 17-3, làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội thành phố (gọi tắt là Viện), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo: Viện cần đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 10 năm hoạt động để tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tham mưu cơ chế, lộ trình để Viện chuyển dần sang cơ chế tự chủ theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc. 					            Ảnh: S.TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: S.TRUNG

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao sự đóng góp của Viện vào sự nghiệp phát triển thành phố trong 10 năm qua. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách của Viện góp phần quan trọng vào việc xây dựng, đề ra các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ thành phố qua các kỳ đại hội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), các đề án phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đóng góp vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo thành phố. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Đảng của Viện đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên, so với kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, số lượng sản phẩm nghiên cứu chưa nhiều, chất lượng chưa cao, chưa bám sát vào thực tiễn phát triển của thành phố để tham mưu tư vấn, đề xuất giải pháp, thậm chí chưa “đeo bám” nhiều chủ trương lớn của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nêu nguyên nhân hạn chế trong hoạt động của Viện là do chưa có sự phối hợp tốt với các sở, ngành, chưa tập hợp được nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, chưa phát huy tốt nguồn chất xám trong đội ngũ cán bộ, nhân viên của Viện trong việc nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách. Viện cũng chưa thật sự chủ động tham mưu, đề xuất, phản biện với thành phố và còn lúng túng trong phương thức hoạt động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo: Trên cơ sở tổng kết 10 năm hoạt động, Viện cần xác định rõ cơ chế, phương thức hoạt động và xây dựng đề án chuyển dần sang cơ chế tự chủ. Đây là vấn đề sống còn để duy trì hoạt động của Viện trong những năm đến.

Theo đó, Viện phải xác định đâu là nhiệm vụ chính trị được thành phố giao, đâu là nội dung được tự chủ, nội dung nào nghiên cứu hằng năm và nội dung nào nghiên cứu giai đoạn 5 năm, 10 năm, báo cáo thành phố phê duyệt nội dung đề xuất nghiên cứu. Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện và sẽ thực hiện cơ chế giao khoán cho Viện nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách và trả tiền trên cơ sở thẩm định chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Võ Công Trí gợi ý, Viện nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho thành phố về: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng thành phố khởi nghiệp, cơ chế liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên, định vị sự phát triển KT-XH của Đà Nẵng sau 20 năm nữa, phát triển nông thôn mới ở Hòa Vang, một số vấn đề về văn hóa - xã hội, lĩnh vực xây dựng Đảng...

Đồng thời, tiếp tục mở rộng công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách ra ngoài địa bàn thành phố và hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ trong và ngoài nước; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Võ Công Trí yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố hỗ trợ, hợp tác với Viện trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách.

Theo báo cáo, gần 10 năm qua, Viện đã nghiên cứu và nghiệm thu 26 đề tài, đề án, báo cáo cấp tỉnh, thành phố về phát triển KT-XH, văn hóa; thực hiện 19 đề án KT-XH, 40 báo cáo nghiên cứu khoa học, 9 đề án quy hoạch trên nhiều lĩnh vực khác. Đa số sản phẩm nghiên cứu, tư vấn, phản biện do Viện thực hiện thuộc các lĩnh vực phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng và có mở rộng ra một số địa phương khác.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.