.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

.

Công tác tuyên giáo của Mặt trận các cấp nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và thông tin thời sự cho cán bộ Mặt trận các cấp.
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và thông tin thời sự cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Năm 2017, công tác tuyên giáo của Mặt trận các cấp thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; hoạt động chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội; những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và kết quả phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ và trên biển…

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; phát hiện, tố giác biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… ở địa phương, kết hợp tuyên truyền nhân dân tố giác các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, thực phẩm “bẩn”, gian lận thương mại, buôn lậu, tiếp tay buôn lậu. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan tổ chức các sự kiện thu hút đông đảo nhân dân tham gia như hội thi tìm hiểu hàng Việt, phiên chợ hàng Việt cấp địa phương, các hoạt động tôn vinh sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp thành phố tiêu biểu…  

Tuyên truyền phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tuyên truyền việc tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo các chương trình phối hợp đã được ký kết với các tổ chức thành viên và các ngành hữu quan. Tuyên truyền việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí cải cách thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch của chính quyền; về hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tuyên truyền việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Trọng tâm là, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện việc quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đà Nẵng gồm: gìn giữ trật tự, vệ sinh công cộng tại các điểm thăm quan du lịch, không chèo kéo đeo bám, chặt chém giá với khách nước ngoài, đặc biệt trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017... Phối hợp triển khai chương trình homestay dành cho sinh viên, tình nguyện viên quốc tế của nước Lào.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia phát triển và xây dựng thành phố. Phối hợp vận động kiều bào có ý tưởng hay, kinh nghiệm từ các nước để xây dựng và phát triển thành phố. Phát huy vai trò cầu nối của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Câu lạc bộ Doanh nghiệp kiều bào thành phố, vận động kiều bào tham gia đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của thành phố.

Tuyên truyền về vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động từ cơ sở.

Đẩy mạnh việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức. Tuyên truyền, cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời tiếp nhận, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Việc thực hiện công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp cần kịp thời, hiệu quả và hướng về cơ sở. Chú trọng tính đổi mới, có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, thường xuyên, liên tục đến các khu dân cư, thôn để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Phạm Phú Bình

;
.
.
.
.
.