.

Thí điểm cấp thị thực điện tử tại Cửa khẩu cảng Đà Nẵng

.

Ngày 16-3, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố) tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 và Nghị định số 07 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại Cửa khẩu cảng Đà Nẵng; tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu nắm chắc nội dung, thực hành thành thạo việc kiểm soát thuyền viên, hành khách xuất nhập qua cửa khẩu cảng bằng thị thực điện tử.

BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.