.

Thống nhất chương trình hoạt động của Năm APEC 2017

.

Ngày 3-3, Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất tại Nha Trang đã bế mạc sau 2 tuần làm việc khẩn trương và tích cực. Theo đó, với 14 ngày nhưng đã có gần 60 cuộc họp của 38 ủy ban và nhóm công tác được tiến hành. Một khối lượng công việc lớn nhưng cần thiết để định hướng cho các hoạt động của APEC từ nay đến cuối năm.

Đợt hội nghị lần này được đánh giá đã thành công tốt đẹp. Đây là khẳng định của ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Quan chức cao cấp APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017.

Theo thông báo của Ban tổ chức hội nghị, đợt hội nghị tại Nha Trang với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cả về công tác tổ chức và nội dung. Thành quả lớn nhất là hội nghị đã thể hiện đồng thuận về tinh thần thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại và tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo. Các đại biểu đã nhất trí về 4 định hướng lớn do Việt Nam đề xuất, trong đó chú trọng các bước đi cụ thể để đạt được các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020. Cùng với đó là hình thành cơ chế để tiến hành thảo luận về tầm nhìn APEC sau 2020.

Với chương trình nghị sự khẩn trương và tích cực, các đại biểu đã thống nhất chương trình hoạt động của cả năm 2017, bao gồm 2 hội nghị các quan chức cao cấp APEC tiếp theo, các hội nghị bộ trưởng và tương đương, cùng Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức vào tháng 11 tại Đà Nẵng.

Theo VTV

;
.
.
.
.
.