.

Tọa đàm về vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội

.

Sáng 18-3, Báo Hải Phòng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận xã hội”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2017).

Đề dẫn của nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của Báo Hải Phòng gắn kết chặt chẽ với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Hải Phòng. 60 năm qua, kể từ khi ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu, kế thừa truyền thống của những tờ báo cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám như Báo “Sao Đỏ”, Báo “Dân chủ”...,

Báo Hải Phòng luôn nỗ lực phát huy vai trò là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Cùng với các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương trên địa bàn thành phố, Báo Hải Phòng phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, sinh động các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế; tạo diễn đàn rộng rãi để bạn đọc gửi gắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức các cấp. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Báo Hải Phòng cùng các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương trên địa bàn thành phố bám sát thực tiễn, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thời phát hiện, phê phán hiện tượng tiêu cực, cản trở sự phát triển.

Đề dẫn nêu rõ, để các cơ quan báo chí làm tốt vai trò định hướng dư luận, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí rất cần các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện, môi trường hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Tọa đàm “Phát huy vai trò báo Đảng trong định hướng dư luận” được tổ chức mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi cởi mở, những kinh nghiệm thực tế xử lý thông tin và giải pháp định hướng dư luận của các nhà báo, nhà quản lý đại diện các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước và Hải Phòng. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong xử lý thông tin để vận dụng phù hợp tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, góp phần tuyên truyền đúng, trúng, hay, sinh động.

Bám sát chủ đề của tọa đàm, các đại biểu đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo ở Trung ương và địa phương tham luận, trao đổi ý kiến gắn với thực tế hoạt động thông tin tuyên truyền trong thời gian qua.

 Theo Báo Hải Phòng
 

;
.
.
.
.
.