.

Từ ngày 25 đến 27-3, tạm cấm lưu thông qua cầu Thuận Phước

.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở về việc cho phép đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Thuận Phước để thử tải cầu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau các ngày từ ngày 25 đến hết ngày 27-3-2017, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu Thuận Phước để phục vụ công tác thử tải cầu. Trong đó, thực hiện công tác thử tải tại hiện trường cầu dẫn tại trụ T3 trong hai ngày 25 và 26-3 và dự phòng ngày 27-3 trong trường hợp thời tiết xấu không thể triển khai kiểm định trong những ngày trước. UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở GTVT có phương án bố trí lực lượng, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian thực hiện việc kiểm định, thử tải cầu Thuận Phước và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động khi tham gia giao thông qua khu vực.

Được biết, các phương tiện được phép lưu thông qua cầu Thuận Phước bình thường trong khoảng thời gian còn lại của các ngày thực hiện công tác kiểm định, thử tải và toàn bộ thời gian trong ngày đối với ngày dự phòng (nếu không sử dụng ngày dự phòng này để thử tải cầu).

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.