.

Thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh

Chiều 19-4, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, trong quý 1, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định. Cán bộ, đảng viên trên toàn quận tiếp tục quan tâm theo dõi, tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhân dân tích cực hưởng ứng, cam kết thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng đề cập một số khó khăn, vướng mắc như: việc triển khai, ban hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng nhiều, đôi lúc quá tải đối với đảng viên khu dân cư; việc viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch sau khi học nghị quyết, chỉ thị cũng tạo khó khăn đối với đảng viên ở khu dân cư, nhất là đảng viên lớn tuổi. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy có hướng đề xuất Thành ủy, UBND thành phố nghiên cứu giải quyết kịp thời các kiến nghị của địa phương; đồng thời quan tâm việc định hướng kịp thời dư luận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như các vụ việc báo chí nêu cùng với những dư luận trái chiều. Ban Tuyên giáo Thành ủy cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp cùng các ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ sở về quy chế phát ngôn trước báo chí; quan tâm đến đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối Đảng ở các phường, xã. Về xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, để thuận lợi cho đảng viên ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên chỉ nên xây dựng 1 bản kế hoạch cá nhân, trong đó đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU, chương trình “Thành phố 4 an”…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Việt Dũng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của Quận ủy Cẩm Lệ thời gian qua. Đồng chí Đặng Việt Dũng đề nghị Quận ủy Cẩm Lệ cần tiếp tục tập trung nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách, kế hoạch xây dựng phát triển của địa phương; xử lý những bức xúc tại địa phương trong phạm vi trách nhiệm để ổn định tình hình tư tưởng nhân dân; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để thông tin kịp thời và có hướng xử lý chính xác các vấn đề nảy sinh.

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.