Bưu điện Đà Nẵng hỗ trợ thủ tục tư pháp

.

Sở Tư pháp và Bưu điện Đà Nẵng vừa ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp của người dân qua dịch vụ bưu chính. Theo đó, trong thời gian tới, Bưu điện Đà Nẵng sẽ nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp từ nhà công dân, chuyển phát đến Sở Tư pháp theo yêu cầu của người dân. Bưu điện cũng sẽ nhận phiếu lý lịch tư pháp từ bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp để chuyển trả cho người dân. Phạm vi chuyển phát trong và ngoài nước.

Trước đó, ngày 13-7, Sở Tư pháp và Bưu điện Đà Nẵng đã hoàn tất kết nối ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu giữa hai ngành. Thông qua trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (http://sotuphap.danang.gov.vn), công dân có thể đặt yêu cầu cho Bưu điện Đà Nẵng đến nhận và chuyển trả khi hoàn tất tại nhà. Khi thực hiện thủ tục, mỗi người dân sẽ được cấp một mã số hồ sơ trực tuyến, cho phép kiểm soát tiến trình xử lý của hồ sơ từ lúc được nhận đến lúc hoàn tất.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.