117 doanh nghiệp Thừa Thiên Huế hoàn thành cổ phần hóa

Con số này được ông Nguyễn Chung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh Thừa Thiên Huế công bố mới đây. Riêng giai đoạn từ 2013 đến nay, theo kế hoạch, có 6 DN phải tiến hành cổ phần hóa (CPH). Tuy nhiên, mới thực hiện CPH được 4 DN, 1 DN thực hiện CPH nhưng chưa thành công là Công ty TNHH NNMTV Khoáng sản và 1 DN khác là Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Phong Điền đang có văn bản gửi Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Các DN CPH đều đã thoái vốn gần như 100%, chỉ còn lại một vài DN công ích NN buộc phải nắm giữ trên 50% số vốn như Công ty CP Cấp nước tỉnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, Công ty CP Đường bộ 1 và Công ty CP Quản lý đường bộ và sửa chữa công trình tỉnh.

L.GIANG tổng hợp

;
.
.
.
.
.