Đà Nẵng chú trọng đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch, quản lý tài nguyên

.

Tại hội thảo “Đánh giá tác động và hậu quả quản lý” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Đánh giá tác động môi trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tổ chức ở Đà Nẵng ngày 10-8. Hơn 60 đại biểu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và hơn 80 đại biểu Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Trong đó, các đại biểu đề cập về những quy định phí dự phòng trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam; tăng cường giám sát môi trường và xã hội cho các dự án được thực hiện ở các nước đang phát triển; sự nóng lên toàn cầu và khí hậu sinh học ở Hàn Quốc; đánh giá môi trường sống cho loài bướm ở Nhật Bản…

Tại hội thảo, đại diện thành phố Đà Nẵng cho biết, với tầm nhìn chiến lược nhằm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện môi trường, từ năm 2008, thành phố phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”. Mục tiêu chung nhất là làm thế nào ngăn ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường, có đủ năng lực để xử lý và khắc phục sự cố môi trường. Do vậy, thời gian qua, thành phố rất chú trọng chỉ đạo các sở, ngành thực hiện công cụ ĐTM (đánh giá tác động môi trường) trong quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học trong quá trình phát triển chung của thành phố.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.