Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố

.

Văn phòng HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 8-2017, như sau:

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 23-8-2017.

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố tại 51A Lý Tự Trọng, TP. Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 21-8-2017.

;
.
.
.
.
.