Phổ biến quy định mới về quản lý thuê bao di động trả trước

.

Ngày 11-8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo Sở TT&TT, một số quy định được sửa đổi mới tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP, gồm: thống nhất nơi bán SIM và đăng ký thông tin thuê bao; không còn đại lý bán SIM; bỏ bản khai đăng ký thông tin thuê bao; bỏ lưu trữ bản giấy; không hạn chế số lượng SIM nhưng phải đủ thông tin thuê bao và chính chủ; doanh nghiệp viễn thông có quyền cắt hợp đồng đối với thuê bao không cung cấp lại thông tin thuê bao… Ngoài ra, Nghị định 49/2017/NĐ-CP nêu 36 hành vi quy định xử phạt về đăng ký thông tin thuê bao không đúng quy định. Trong đó, có 27 hành vi chỉ rõ đối tượng bị xử phạt là doanh nghiệp viễn thông di động. Mức phạt cũng được điều chỉnh linh hoạt, tăng theo số lượng vi phạm và tối đa 200 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm. Doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu trách nhiệm về các vi phạm khi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được ủy quyền không thực hiện đúng theo quy định được giao. Đối với các thuê bao phát triển mới kể từ sau ngày 24-4-2017, doanh nghiệp viễn thông di động sẽ bị xử phạt, tịch thu tiền từ SIM nếu cung cấp dịch vụ cho các thuê bao có thông tin sai. Đối với thuê bao có từ trước ngày 24-4-2017 thì đến ngày 24-4-2018, doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu thông tin thuê bao không đúng.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.