QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XII)

Truyền cảm hứng để phong trào khởi nghiệp mạnh hơn

.

Sáng 11-8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, cùng gần 500 cán bộ chủ chốt thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh kết luận hội nghị.Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh kết luận hội nghị.Ảnh: Việt Dũng

Nắm vững chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU của Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tại Đảng bộ thành phố, gồm các Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do cấp ủy Đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân gửi cấp ủy nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt, hoàn thành trong tháng 8-2017. Các cấp ủy tổ chức đánh giá bài viết thu hoạch, đề xuất chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân để rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua cuối năm.

Theo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày, mục tiêu của chương trình hành động là xây dựng và vận hành thống nhất, đồng bộ mô hình, nội dung của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực trạng phát triển và điều kiện thực tế của thành phố; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.

Đến năm 2020, hoàn thành thoái vốn, điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng bảo đảm theo quy định; hoàn thành cổ phần hóa 4 đơn vị sự nghiệp theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội nghị nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lương Nguyệt Thu quán triệt nội dung Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bổ sung, sửa đổi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn.

Song song đó, phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên từ khi còn manh nha; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và tập trung truyền đạt, thảo luận những nội dung cơ bản của Quy định 86-QĐ/TW, đặc biệt là những điểm mới, những điểm bổ sung quan trọng của công tác giám sát trong Đảng; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 5-10-2017.

Thường trực Thành ủy phát động và tham gia ủng hộ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do thiên tai. 				    	       		     Ảnh: V.Dũng
Thường trực Thành ủy phát động và tham gia ủng hộ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: V.Dũng

Chính quyền phải tạo niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung nắm bắt những quan điểm lớn của nghị quyết, nhất là quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, khẩn trương tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Từng cấp ủy, trực tiếp là bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết, thể hiện quyết tâm, chủ động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và viết thu hoạch bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy.

“Thành phố muốn phát triển từ 19.000 doanh nghiệp (2017) lên 70.000 doanh nghiệp (2030) thì cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm rất lớn. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi mà phải truyền cảm hứng để phong trào khởi nghiệp mạnh hơn; doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và trở thành những thương hiệu lớn cạnh tranh trên thị trường. Để làm được điều đó, chính quyền phải tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Đối với việc quán triệt Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Ủng hộ 3 tỷ đồng cho đồng bào bị lũ lụt ở Tây Bắc  

 Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua. Theo đó, thành phố quyết định trích từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và Quỹ cứu trợ thành phố hỗ trợ các tỉnh Yên Bái và Sơn La, mỗi địa phương 1 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, mỗi địa phương 500 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 4 địa phương là 3 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cùng gần 500 cán bộ chủ chốt thành phố quyên góp mỗi người 1 ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Thành phố sẽ tiếp tục phát động các địa phương, đơn vị ủng hộ các tỉnh Tây Bắc. Số tiền ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các địa phương nói trên.

"Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi mà phải truyền cảm hứng để phong trào khởi nghiệp mạnh hơn; doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và trở thành những thương hiệu lớn cạnh tranh trên thị trường."

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.