Quận ủy Hải Châu và Thành ủy Thủ Dầu Một: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Chiều 11-8, Quận ủy Hải Châu có buổi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác Thành ủy Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) về công tác vận động xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị (VHVMĐT).

Quận ủy Hải Châu cho biết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện xây dựng nếp sống VHVMĐT trên địa bàn quận đã đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, nổi bật nhất là đã đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đi vào hệ thống, duy trì nền nếp, thể hiện được tính đặc thù của quận đô thị. Đồng thời, huy động được hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc với sự đồng thuận cao; xây dựng hệ thống các giải pháp liên quan để bảo đảm đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi vào thực tiễn; cơ bản hình thành và duy trì thực hành khá thường xuyên ý thức chấp hành các quy định về xây dựng nếp sống VHVMĐT trong các tầng lớp nhân dân. Bài học được rút ra là Đảng bộ quận luôn xác định việc xây dựng nếp sống VHVMĐT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo cơ sở vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quận văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đã nêu cao tinh thần chủ động, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; gắn xây dựng nếp sống VHVMĐT với công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Công tác quán triệt, tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, gắn kết linh hoạt với điều kiện thực tiễn của quận; đồng thời gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện…

Hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề thường gặp trong quản lý đô thị, như thu gom, vận chuyển rác thải; giữ gìn trật tự lòng, lề đường; chọn và chăm sóc cây xanh trên đường phố và trong công viên; xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép…

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.