Triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Ngày 10-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố có Thư kêu gọi hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”  năm 2017 (từ ngày 17-9 đến ngày 17-10).

Theo đó, năm 2017, thành phố còn 14.489 hộ nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố thiết tha kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” tích cực hưởng ứng ủng hộ 1 ngày lương, ngày công vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Đây là hành động thiết thực góp phần xây dựng “Thành phố 4 an”, thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đồng thời góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Được biết, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận các cấp hỗ trợ xây dựng mới 269 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 978 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ “Tiếp sức đến trường” cho con em hộ nghèo vượt khó, học giỏi, góp phần thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội của thành phố.

THANH TUYỀN

;
.
.
.
.
.