Truyền cảm hứng để phong trào khởi nghiệp mạnh hơn

.

ĐNĐT - “Thành phố muốn phát triển từ 19.000 doanh nghiệp (2017) lên 70.000 doanh nghiệp (2030) thì cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm rất lớn. Chính quyền phải vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, truyền cảm hứng để phong trào khởi nghiệp mạnh hơn, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và trở thành những thương hiệu lớn cạnh tranh trên thị trường”.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh như vậy tại hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, sáng 11-8.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung nắm bắt những quan điểm lớn của nghị quyết, nhất là quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khẩn trương tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII), chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc trên cơ sở phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Từng cấp ủy Đảng, trực tiếp là bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết, thể hiện quyết tâm, chủ động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và viết thu hoạch bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy.

Theo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trình bày tại hội nghị, phấn đấu đến năm 2020, thành phố có từ 30.000 doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 3-5% doanh nghiệp có quy mô lớn, có 1 đến 2 tập đoàn kinh tế tư nhân có trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP và đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm 75% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của thành phố.

Đến năm 2025 có khoảng 50.000 doanh nghiệp tư nhân và năm 2030 có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố. Đến năm 2020, hoàn thành thoái vốn, điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng bảo đảm theo quy định; hoàn thành cổ phần hóa 4 đơn vị sự nghiệp theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VIỆT DŨNG
 

;
.
.
.
.
.