Khai mạc hội thi tàu tốt năm 2017

Sáng 11-9, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân khai mạc hội thi tàu tốt năm 2017, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật của các đơn vị tàu trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và thực hiện 2 khâu đột phá “Xây dựng Nhà nước chính quy, kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”.

Tham gia hội thi năm nay có các tàu và cán bộ, chiến sĩ biên chế trên các tàu thuộc Vùng 3 Hải quân. Các đơn vị chia làm 2 khối thi là khối tàu chiến đấu và khối tàu vận tải, phục vụ. Nội dung thi bao gồm: công tác bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng, đồng bộ tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật; công tác quản lý, đăng ký, thống nhất, báo cáo; huấn luyện kỹ thuật, giáo án, mô hình; ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ và môi trường; công tác xây dựng chính quy kỹ thuật; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Các nội dung thi được chia làm 4 chuyên ngành: Cơ điện, quân khí, khí tài-điện tử và toàn tàu.

Cuộc thi diễn ra đến ngày 20-9.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.