Phối hợp chăm lo đời sống lao động nữ

Chiều 12-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố giai đoạn 2012-2017, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Theo báo cáo, tổng số nữ CNVCLĐ trong các đơn vị có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố là 79.354/125.433 người, chiếm 63,26% trên tổng số CNVCLĐ. Thời gian qua, LĐLĐ và Hội LHPN thành phố đã phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết; giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ…

Thời gian đến, LĐLĐ và Hội LHPN thành phố tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2022. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, chính sách việc làm, đời sống văn hóa cho nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp; tuyên truyền vận động nữ chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ, chăm lo người lao động; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các thiết thế văn hóa, thể thao, nhà trẻ, siêu thị công nhân; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu công nghiệp, khu chế suất đến năm 2020”.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.