Phấn đấu 94% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể

ĐNO - Trong hai ngày 22 và 23-11, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLD) và hoạt động của Công đoàn các KCN&CX thành phố đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Hiện nay, KCN&CX có 75.000 lao động, tăng 22% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 75%, lao động ngoài thành phố chiếm gần 50%.

Công đoàn các KCN &CX hiện có 118 Công đoàn cơ sở, kết nạp trên 30.000 đoàn viên Công đoàn; có trên 73% DN ký thỏa ước lao động tập thể, 99% người lao động được ký hợp đồng lao động, gần 90% người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Đại hội xác định mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 là phấn đấu 90% DN có trên 10 lao động ổn định thành lập được tổ chức Công đoàn. Các tổ chức Công đoàn cơ sở duy trì tỷ lệ đoàn viên đạt ít nhất 90% trên tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Phấn đấu 94% DN có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, tiếp tục đẩy mạnh vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ hoạt động xã hội công đoàn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an” và các phong trào do thành phố phát động. 

Đại hội đã bầu 23 thành viên Ban Chấp hành Công đoàn, bà Đinh Thị Thanh Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.