.

Giám sát thường xuyên ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên công tác thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường của các đơn vị hoạt động xử lý chất thải tại bãi rác Khánh Sơn, định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về HĐND, UBND thành phố để kiểm tra, giám sát.

Cụ thể, giao Sở TN&MT thành phố phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của UBND quận Liên Chiểu về việc quy hoạch bãi rác thành phố đến vị trí mới đảm bảo sức chịu tải về môi trường để di dời bãi rác Khánh Sơn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, giảm thiểu chất thải rắn tại nguồn nhằm xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, các hoạt động tái chế… có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo lâu dài trước khi bãi rác Khánh Sơn được đóng cửa.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các xe vận chuyển rác lên bãi rác Khánh Sơn, nếu phát hiện vi phạm buộc phải xử lý nghiêm theo quy định. Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch, chỉnh trang lại khu vực bãi rác Khánh Sơn và các nhà máy xử lý rác thải đảm bảo điều kiện khoảng cách an toàn, vành đai cây xanh xung quanh đối với khu dân cư lân cận…

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường Việt Nam, Công ty TNHH Khoa học Công nghệ môi trường Quốc Việt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường Ánh Dương khẩn trương thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo các yêu cầu của đoàn kiểm tra ngày 21 và 22-10, do Sở TN&MT chủ trì; riêng Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác đổ ra đường do các xe vận chuyển rác và hạn chế tốc độ đảm bảo theo quy định, nhất là tuyến đường Hoàng Văn Thái trước khi vào bãi rác; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát thực hiện...

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.