.

Không để các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại hội nghị bàn về công tác tập kết và thu gom rác trên địa bàn thành phố được tổ chức sáng 11-5. Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, trước mắt cần tiếp tục duy trì các trạm trung chuyển, rửa thùng, các điểm thu gom rác tại thời điểm hiện có. Về lâu dài cần có phương án tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và đổi mới công nghệ ép rác cho phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát lại toàn bộ thực trạng, phương án thu gom rác, xem xét phương pháp ngầm hóa và cho thực hiện thử nghiệm tại các vị trí phù hợp. Công ty CP Môi trường đô thị tăng cường thùng rác mới, bảo đảm các thùng rác sạch sẽ để người dân bỏ rác vào thùng, tiến hành trồng cây xanh, thảm cỏ tại các trạm trung chuyển…

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, hiện trên địa bàn thành phố có 4 trạm trung chuyển rác, 5 trạm tập kết thùng rác và 186 điểm tập kết rác tạm thời. Với quy mô hiện nay, để bảo đảm vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, không phát sinh ô nhiễm cho người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, các quận, huyện đề nghị thành phố có kế hoạch nghiên cứu quy hoạch lại các điểm trung chuyển rác và phân bố đều ở các quận, cố gắng mỗi quận phải có 2 điểm trung chuyển rác trong thời gian đến. Ngoài ra, nghiên cứu, quy hoạch thêm các điểm tập kết thùng và rửa thùng rác…

Nguyên Dung

;
.
.
.
.
.