.

Trồng mới và cải tạo cây xanh đường phố

.

Sở Xây dựng vừa triển khai kế hoạch trồng mới và cải tạo hệ thống cây xanh đường phố để tăng mỹ quan đô thị hướng tới phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các đơn vị khẩn trương trồng cây xanh cảnh quan. Các đơn vị như Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, có phương án thay thế, trồng mới các cây xanh bóng mát còi cọc, kém phát triển, sâu bệnh, không phù hợp... trên một số tuyến đường.

Theo tiến độ thực hiện, việc trồng mới và cải tạo cây xanh đường phố hoàn thành trước tháng 11-2016. Quy định cây trồng phải bảo đảm đường kính 9-12cm hoặc có thể lớn hơn, đồng thời có phương án chống đỡ bảo đảm cây phát triển tốt, không ngã đổ. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức triển khai trồng cây xanh theo quy hoạch, thay thế các cây xanh đã trồng bị còi cọc, kém phát triển... tại khu vực dự án do đơn vị quản lý nhằm tạo mảng xanh, mỹ quan đô thị.

Thành phố cũng có chủ trương thực hiện xã hội hóa và giao Sở Xây dựng, Thành Đoàn Đà Nẵng, UBND các quận, huyện xây dựng phương án phát động phong trào trồng cây xanh trong các khu dân cư theo phương thức xã hội hóa nhằm tạo mảng xanh đô thị với chủng loại cây xanh được phê duyệt quy hoạch.

Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.