.

Doanh nghiệp chế biến thủy sản cam kết bảo vệ môi trường

ĐNĐT - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Tại lễ ký kết, lực lượng Cảnh sát môi trường yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động chế biến thủy sản chấp hành nghiêm quy định của thành phố trong quá trình sản xuất, kinh doanh; trong đó quan trọng nhất là thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu gom và xử lý nước thải, mùi hôi theo quy định của pháp luật.

Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm và bị xử lý 3 lần, Phòng Cảnh sát Môi trường sẽ đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.