.

Vọoc chà vá chân nâu xuất hiện ở rừng Bà Nà–Núi Chúa

.

ĐNĐT - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa Phan Thế Dũng vừa xác nhận, qua khảo sát, các nhà nghiên cứu phát hiện ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa có nhiều cá thể vọoc chà vá chân nâu sinh sống.

Vọoc chà vá chân nâu được các nhà nghiên cứu dùng bẫy ảnh chụp được ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.
Vọoc chà vá chân nâu được các nhà nghiên cứu dùng bẫy ảnh chụp được ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Trước đây, loài nữ hoàng linh trưởng được biết chỉ xuất hiện ở bán đảo Sơn Trà.

Từ tháng 5 đến tháng 12-2016, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và bảo tồn da dạng sinh học ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Thông qua hệ thống bẫy ảnh, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận được 2.135 bức ảnh của các loài thú và chim. Ngoài những loài động vật như: Vượn trung bộ, khỉ mặt đỏ, cheo, hoẵng, sơn dương, cầy vằn, cầy vòi mốc, mèo rừng…, các nhà nghiên cứu ghi nhận có khoảng 9 đàn voọc chà vá chân nâu, với số lượng ước tính khoảng 48 - 65 cá thể xuất hiện ở khu vực Sông Bắc và Sông Nam.  

Cũng theo kết quả nghiên cứu, ở rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đến nay đã ghi nhận được 626 loài động vật. Trong đó có 77 loài thú, 214 loài chim, 78 loài cá, 38 loài lưỡng cư, 81 loài bò sát và 139 loài động vật không xương sống khác…

Ngọc Đoan
 

;
.
.
.
.
.