.

Đề xuất để lại 75% phí sử dụng vỉa hè, bến, bãi đặt bảng quảng cáo

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, để bảo đảm cho Trung tâm Quản lý quảng cáo (thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có đủ nguồn kinh phí hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm toàn bộ kinh phí, trong kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VIII, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố cho phép điều chỉnh tăng tỷ lệ trích để lại và giảm tỷ lệ nộp ngân sách đối với phí sử dụng vỉa hè, bến, bãi mặt nước để đặt bảng quảng cáo.

Theo đó, đề xuất HĐND thành phố cho phép Trung tâm Quản lý quảng cáo được trích để lại 75% tổng số tiền phí sử dụng vỉa hè, bến, bãi mặt nước để đặt bảng quảng cáo thu được để chi phí phục vụ công tác thu, các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của đơn vị và có trách nhiệm nộp 25% tổng số tiền phí thu được nêu trên vào ngân sách thành phố. Thời điểm áp dụng từ ngày 1-1-2013.

H.A
 

;
.
.
.
.
.