.
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

Thành lập Ban Chỉ đạo "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014"

.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố về “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, UBND thành phố có Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 13-1-2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” gồm các ông, bà có tên sau:

1- Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Trưởng ban.

2- Ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực.

3- Ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương thành phố - Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm:

- Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Thái Bá Cảnh, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng thành phố.

- Ông Lê Tùng, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố.

- Ông Phạm Cư, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Vũ Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Nguyễn Xuân Ba, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Ông Lê Công Hồ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Trần Văn Toán, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Ông Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Ông Hồ Kỳ Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

- Ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

- Ông Nguyễn Văn Trung, Phó chánh Thanh tra thành phố.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố.

- Ông Đoàn Ngọc Vui, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển thành phố.

- Ông Tôn Thất Uyên, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã thành phố.

- Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu.

- Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

- Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

- Ông Nguyễn Đình Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn.

- Ông Hồ Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

- Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

- Ông Đặng Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang.

Mời các ông, bà có tên sau làm thành viên:

- Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng.

- Ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng.

- Ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

- Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Ông Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng.

- Ông Trần Viết Liêu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Cường, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Đà Nẵng.

- Ông Lê Văn Hiểu, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

- Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nội dung công việc sau:

- Xây dựng Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” để báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 1 năm 2014.

- Xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015, tầm nhìn đến năm 2020” để UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trong tháng 3 năm 2014.

- Triển khai nội dung Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trình hoạt động; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả về UBND thành phố và tổ chức tổng kết Chương trình hoạt động vào cuối quý 4 năm 2014.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo, tổng hợp tình hình triển khai Chương trình hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

;
.
.
.
.
.