.

Triển khai cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo

.

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố, các hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng CSXH thành phố để phát triển SX-KD, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-9-2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020.

Theo đó, hộ mới thoát nghèo là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Mức cho vay do Ngân hàng CSXH xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ, và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

UBND TP cũng yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố phối hợp UBND và hội, đoàn thể các cấp, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách nêu trên; đồng thời công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn đến nhân dân biết để thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban điểm giao dịch xã, phường, bảng thông tin...

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.