.

Tương lai sông Hàn từ những ý tưởng quy hoạch, thiết kế cảnh quan

.

ĐNĐT - Sau hơn 3 tháng tổ chức, Cuộc thi Ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bờ sông Hàn đã kết thúc. Ban tổ chức cuộc thi  đánh giá cao kết quả từ cuộc thi đem lại. Nhiều ý tưởng có tính kế thừa, độc đáo, có tầm nhìn và khả thi để thành phố triển khai thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức kiến trúc cảnh quan sông Hàn trong thời gian đến.

Báo Đà Nẵng điện tử giới thiệu một số hình ảnh về các đồ án vừa đoạt giải của BTC cuộc thi.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chúc mừng các đơn vị tham gia và đoạt giải
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chúc mừng các đơn vị tham gia và đoạt giải
Quy hoạch và thiết kế cảnh quan khu “Sáng tạo” do Liên danh tư vấn thiết kế: Cpg Consultants - Landscape Jardins Asia - Consulus - Glopan thực hiện đoạt giải Nhì (không có giải Nhất). Đồ án thiết kế này cũng được cộng đồng bình chọn với phiếu cao nhất.
Quy hoạch và thiết kế cảnh quan khu “Sáng tạo” do Liên danh tư vấn thiết kế: Cpg Consultants - Landscape Jardins Asia - Consulus - Glopan thực hiện đoạt giải Nhì (không có giải Nhất). Đồ án thiết kế này cũng được cộng đồng bình chọn với phiếu cao nhất.
Đồ án có chủ đề “Dệt tơ” với 5 sợi: an toàn, sức sống, ký ức, sinh thái và tương lai do đơn vị tư vấn thiết kế Niken Sekkei Civil Engneerring Ltd thực hiện đoạt giải Ba.
Đồ án có chủ đề “Dệt tơ” với 5 sợi: an toàn, sức sống, ký ức, sinh thái và tương lai do đơn vị tư vấn thiết kế Niken Sekkei Civil Engneerring Ltd thực hiện đoạt giải Ba.
Đồ án “Kết nối xanh- Hành lanh xanh- Chương trình xanh” của Liên danh các nhà tư vấn Omg-Designers - Boydens – Hydroscan - Huni Architect - Ney&Partnerrs thực hiện đoạt giải Nhì.
Đồ án “Kết nối xanh- Hành lanh xanh- Chương trình xanh” của Liên danh các nhà tư vấn Omg-Designers - Boydens – Hydroscan - Huni Architect - Ney&Partnerrs thực hiện đoạt giải Nhì.
Đồ án với ý tượng xây dựng thành phố “Bản sắc, nhân văn, hiện đại” của  Liên danh Sas Deso Aschitects- Urbanists- Phytollab; S.A Hydratec; Tedi South; Atek Consultants Corp đoạt giải Ba
Đồ án với ý tượng xây dựng thành phố “Bản sắc, nhân văn, hiện đại” của Liên danh Sas Deso Aschitects- Urbanists- Phytollab; S.A Hydratec; Tedi South; Atek Consultants Corp đoạt giải Ba

Triệu Tùng (Thực hiện)

;
.
.
.
.
.