.

Đà Nẵng mở 13 điểm bán thịt heo bình ổn giá dịp Tết

.

UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý cho phép Công ty TNHH Đắc Vinh tạm ứng vốn 4 tỷ đồng ngân sách (không tính lãi suất trong 60 ngày) để mua tương ứng 35 tấn thịt lợn thành phẩm, triển khai 13 điểm bán bình ổn giá (thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán 10-15%) từ ngày 22 đến 27-1.

UBND thành phố giao Sở Công Thương làm việc và ký hợp đồng với Công ty TNHH Đắc Vinh để tổ chức 13 điểm cố định và 2 xe lưu động bán thịt heo bình ổn giá trước Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 theo đúng phương án đã được UBND thành phố phê duyệt; đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng và hoàn trả về ngân sách thành phố theo đúng thời gian quy định.

Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi thị trường để đề xuất giá bán thịt heo cố định trong thời gian thực hiện bình ổn giá, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn để thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết về thời gian, địa điểm bán thịt heo bình ổn giá và có phương án để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Kiểm tra, theo dõi việc bán bình ổn bảo đảm về số lượng và chất lượng thịt; phối hợp cùng Sở Tài chính theo dõi giá thịt thị trường trong thời gian bán bình ổn.

Theo Danang.gov.vn

;
.
.
.
.
.