.

Năm 2016, Đà Nẵng có hơn 4.000 doanh nghiệp mới

.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, năm 2016, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 4.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 13.174 tỷ đồng, tăng 32,9% về số doanh nghiệp và tăng 32,4% về vốn so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ 1.713 doanh nghiệp đăng ký qua mạng, chiếm 18,6% hồ sơ thành lập mới. Công tác quản lý sau cấp phép đăng ký doanh nghiệp được duy trì, có 388 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện hoàn tất thủ tục giải thể; 1.065 doanh nghiệp khó khăn, hoạt động kinh doanh không hiệu quả đăng ký tạm ngừng hoạt động và 90 doanh nghiệp đăng ký khôi phục hoạt động trở lại trước thời hạn. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 18.680 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt trên 90.600 tỷ đồng.

Trong năm 2016, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án trong nước, vốn đầu tư 4.738,6 tỷ đồng và quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án, vốn đầu tư 13.112,76 tỷ đồng; ngoài ra, đã cấp phép xây dựng cho 2.288 dự án thực hiện đầu tư trên địa bàn thành phố. Riêng lĩnh vực du lịch, lũy kế đến nay thành phố có 85 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tổng vốn đầu tư 7,2 tỷ USD.

PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.