.

Năm 2017, đào tạo nghề cho 1.150 nông dân

.

Đó là một trong những chỉ tiêu được đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, do Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 10-1.

Ngoài chỉ tiêu nêu trên, năm 2017, Hội Nông dân thành phố chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết Hội Nông dân các cấp cho 95% hội viên trở lên; tăng cường xây dựng tổ chức hội, phấn đấu kết nạp 2.000 hội viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 1.300 cán bộ hội các cấp. 100% cơ sở hội và chi hội đạt khá và vững mạnh. Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng thêm 5 tỷ đồng. Xây dựng 50 mô hình về công tác hội, phong trào nông dân và kinh tế tập thể tiêu biểu…

Được biết, năm 2016, Hội Nông dân thành phố đã kết nạp 2.304 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn lên 42.713 người. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 371 tổ vay vốn và nhận ủy thác cho 14.651 hộ vay với tổng dư nợ trên 310 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” đến năm 2020.

N.C

;
.
.
.
.
.