.

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì đường bộ

.

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, do Cục Quản lý đường bộ III tổ chức sáng 11-1 ở Đà Nẵng cho biết, năm 2016, Cục đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ; kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến quốc lộ (QL), nhất là trên các tuyến QL 27C, các dự án trái phiếu chính phủ trên đường Hồ Chí Minh (QL 14) qua Tây Nguyên, một số gói thầu đường Trường Sơn Đông…

Năm 2017, Cục Quản lý đường bộ III tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ, giám sát nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên QL; thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, kịp thời sửa chữa, cải tạo các điểm đen. Tổ chức quản lý, bảo trì bảo đảm an toàn giao thông hệ thống đường bộ QL; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo mục tiêu cấp trên đề ra là “Giảm tai nạn giao thông, không còn xe quá tải”.

Dịp này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Hưng Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III làm Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.