.

Dùng vốn nội lực xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên

.

ĐNĐT - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Đặng Thanh Bình cho biết, lãnh đạo thành phố vừa thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.000m3/ngày-đêm bằng vốn nội lực.

Dawaco khằng định có đủ nguồn lực để đầu tư, vận hành và khai thác đối với dự án Nhà máy nước Hòa Liên
Dawaco khẳng định có đủ nguồn lực để đầu tư, vận hành và khai thác đối với dự án Nhà máy nước Hòa Liên

Theo đó, khi Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) chưa cổ phần hóa, ngân sách thành phố không đủ đáp ứng nên mới đặt vấn đề xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức BT, BOT và gần đây chọn phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) có sử dụng nguồn vốn ODA.

Tuy nhiên, hiện nay Dawaco đã cổ phần hóa, có điều kiện huy động và đầu tư vốn từ nội lực trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước.

Ông Đặng Thanh Bình khẳng định năng lực đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước của của Dawaco được bảo đảm. Dawaco đã thu xếp đủ nguồn vốn để đầu tư Nhà máy nước Hòa Liên với dự kiến 1.243,71 tỉ đồng so với mức đầu tư phía đối tác nước ngoài là 5.400 – 5.600 tỉ đồng; giá nước thương phẩm 4.500 đồng/m3 so với giá nước đối tác là 5.600 đồng/m3.

Đặc biệt, trước tình hình thiếu nước của Đà Nẵng đang ngày càng cấp thiết, lộ trình mà Dawaco triển khai thực hiện dự án Nhà máy nước Hòa Liên từ quý 4-2017 và đưa vào vận hành quý 4-2019, rút ngắn đầu tư từ phía nước ngoài xuống 3 năm.

Được biết, UBND thành phố sẽ báo cáo Chính phủ để xin chủ trương dừng việc nghiên cứu dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức đầu tư PPP và chuyển sang đầu tư bằng nguồn vốn nội lực

Tin và ảnh: Triệu Tùng
 

;
.
.
.
.
.