.

Cẩm Lệ tăng 65% doanh nghiệp thành lập mới

.

UBND quận Cẩm Lệ cho biết, xu hướng doanh nghiệp chuyển đến và đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận tăng mạnh. Năm 2016, có 589 doanh nghiệp thành lập mới và từ các địa phương khác chuyển về đăng ký thuế tại Cẩm Lệ, tăng gần 65% so với năm 2015. Số thu ngân sách khối doanh nghiệp năm 2016 trên 155 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2015.

Thời gian đến, quận Cẩm Lệ chú trọng triển khai việc lập quy hoạch quỹ đất phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn để kêu gọi đầu tư, quy hoạch bến thuyền, cầu tàu tại vùng sản xuất rau sạch La Hường và khu vực lân cận dọc sông Cẩm Lệ. Ngoài ra, quận cũng chú trọng tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước và nhà đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường khả năng liên kết, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo quận, Hội Doanh nghiệp với các hiệp hội doanh nghiệp có mối quan hệ với Cẩm Lệ, tìm kiếm đối tác đầu tư.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.