.

Giám sát hoạt động kinh doanh xổ số điện toán

.

Để bảo đảm ổn định thị trường và tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn Đà Nẵng, UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Công ty Vietlott) phối hợp, yêu cầu hệ thống đại lý trên địa bàn thành phố có cam kết với Vietlott và thành phố Đà Nẵng; đại lý của Vietlott yêu cầu các điểm bán hàng cam kết không thực hiện phân phối vé cho người bán lẻ để bán lại và tuân thủ quy định tại Thông tư 136/2013/TT-BTC ngày 3-10-2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị gửi các cam kết này về UBND thành phố, Sở Tài chính để phối hợp, theo dõi. Nếu đại lý vi phạm cam kết, đề nghị Vietlott chấm dứt hợp đồng; nếu các điểm bán hàng vi phạm cam kết, yêu cầu các đại lý chấm dứt hợp đồng; đồng thời, đề nghị Vietlott tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng có trách nhiệm gặp gỡ, giám sát đối với hệ thống đại lý phân phối vé xổ số truyền thống và đưa ra các giải pháp tuyên truyền, nhắc nhở, trong đó đề nghị người bán lẻ cam kết không phân phối vé xổ số điện toán dưới hình thức bán dạo. Nếu người bán lẻ vi phạm cam kết, đề nghị đại lý chấm dứt việc phân phối vé xổ số truyền thống của người vi phạm. Công ty có nhiệm vụ theo dõi, báo cáo tình hình, diễn biến hoạt động kinh doanh xổ số điện toán về Sở Tài chính để sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố có chỉ đạo cụ thể.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.