.

Nới lỏng điều kiện nhập khẩu ô-tô dưới 9 chỗ

.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 04/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô-tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Theo đó, nhằm giảm bớt quy định trong thủ tục nhập khẩu ô-tô loại dưới 9 chỗ ngồi, Bộ Công thương quyết định bỏ Khoản 2, Điều 1, Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô-tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Điều 1, Thông tư 20/2011/TT-BTC hiện quy định: thương nhân nhập khẩu ô-tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô-tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô-tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật. Quy định này cũng yêu cầu thương nhân nhập khẩu ô-tô dưới 9 chỗ phải có giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô-tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp. Như vậy, Thông tư 04/2017/TT-BCT đã bãi bỏ quy định phải nộp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô-tô đủ điều kiện khỏi danh mục giấy tờ bắt buộc khi làm thủ tục nhập khẩu.

Theo Dân Trí
 

;
.
.
.
.
.