.

Công khai cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

.

ĐNĐT - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố công bố danh sách 29 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quý I-2017 trên trang thông tin điện tử của sở, địa chỉ http://www.snnptnt.danang.gov.vn.

29 cơ sở này sản xuất nem, chả, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật.

Các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính do sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật.

Giết mổ động vật ở địa điểm không được cấp phép, vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống không bằng xe chuyên dùng, kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ…

Mức xử phạt vi phạm thấp nhất 300.000 đồng và cao nhất là 16.650.000 đồng.

Cùng ngày, sở cũng công bố danh sách 355 cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tính đến ngày 31-3.

Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.