.

Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp: Dành thời gian cho doanh nghiệp phát biểu trực tiếp

.

Chiều 20-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi họp với đại diện các sở, ban, ngành liên quan nhằm chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2017, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay Sở tiếp nhận 52 kiến nghị của DN, hội, hiệp hội DN nhằm kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời. Trong 52 kiến nghị, các sở, ban, ngành đã trả lời 30 ý kiến và đang kiểm tra, xử lý 22 kiến nghị, chủ yếu liên quan đến việc thuê đất, mặt bằng… Sở sẽ có văn bản trả lời cụ thể các câu hỏi của DN, hội, hiệp hội DN.

Đại diện một số sở, ngành, hội, hiệp hội DN đề nghị trong Hội nghị Đối thoại DN, thành phố nên nêu rõ những vướng mắc, kiến nghị của DN đã giải quyết; những vấn đề nào trả lời tại chỗ; lãnh đạo thành phố cần có định hướng, trả lời cụ thể, rõ ràng những vấn đề DN quan tâm; hơn nữa, tham luận của các hội và hiệp hội DN nên mang tầm vĩ mô…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh lưu ý, cần phải đổi mới cách thức tổ chức đối thoại năm nay cũng như các năm tiếp theo. Hạn chế báo cáo của các sở, ngành dài dòng, dành thời gian cho DN phát biểu trực tiếp. Qua đó, đề nghị các hội, hiệp hội DN thống nhất về kiến nghị của DN đã trả lời theo phân quyền các cấp. Đối với những ý kiến phát biểu, nên tập trung việc đề xuất, hiến kế để thành phố đưa ra các quyết sách có lợi cho DN. Sau đối thoại, những vấn đề chưa được trả lời hoặc trả lời mà DN chưa thỏa mãn thì thành phố sẽ tiếp tục trả lời và có buổi làm việc riêng theo định kỳ.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.