.

Năm 2020, 100% thủy sản nhập vào cảng cá, chợ cá phải kê khai nguồn gốc

.

ĐNĐT - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND phê duyệt đề án Cung ứng thủy sản an toàn giai đoạn 2017-2020 do Sở NN&PTNT chủ trì triển khai thực hiện với tổng kinh phí dự kiến 13,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Theo đó, đến năm 2020, có 100% lao động trong chuỗi cung ứng thủy sản được phổ biến, hướng dẫn các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP); 100% thủy sản nhập vào cảng cá, chợ cá được kê khai nguồn gốc, xuất xứ; 40% tàu có công suất từ 90CV trở lên có chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 100% cơ sở chế biến, kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh được kiểm tra, đánh giá và được cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP; có từ 8-10 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn được xác nhận; có từ 2-3 cơ sở kinh doanh thủy sản có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và được kiểm nghiệm một số chỉ tiêu về ATTP.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.