.

Quy hoạch phân khu phía đông nam thành phố

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu TL 1/5.000 khu vực phía đông nam, thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu quy hoạch cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu vực, lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, phân khu khu vực phía đông nam thuộc địa giới hành chính các phường Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ), các xã Hòa Châu, Hòa Phước (huyện Hòa Vang).

Phạm vi ranh giới: phía bắc giáp Sông Cẩm Lệ, đường Hồ Xuân Hương; phía nam giáp tỉnh Quảng Nam; phía đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Quốc Lộ 1A.

Phân khu khu vực phía đông nam với diện tích đất khoảng: 5.437 ha, dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 408.700 người.

Quy hoạch sử dụng đất phân khu phía đông nam thành phố được chia thành 11 khu ở (bao gồm các khu có ký hiệu A, B, C, D, E, F, G, H, K,M,N) và 6 đơn vị chức năng độc lập (bao gồm các khu có ký hiệu SB, VH, TDTT, NT, MN,DL).

Trong đó đất dân dụng khoảng 3.599 ha (66,2%). Các loại đất khác trong phạm vi khu dân dụng khoảng 249 ha (4.59%). Đất ngoài phạm vi khu dân dụng khoảng: 1.588 ha (29,21 %).

Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, thiết kế đô thị với bố cục không gian kiến trúc toàn phân khu: Phân bố khu vực nghiên cứu thành các khu vực trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các tuyến đường giao thông chính đô thị.

Hình thành trung tâm cấp đô thị, khu vực và các khu ở hoặc đơn vị ở độc lập. Phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại gắn với cải tạo, chỉnh trang, xây dựng lại các khu ở hiện có, tạo dựng một phân khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng các nhu cầu hạ tầng xã hội và nhà ở phục vụ khu công nghiệp.

Tổ chức không gian cảnh quan thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Hình thành các trục đô thị, trục cảnh quan và các không gian điểm nhấn trọng tâm, bảo đảm sự liên kết hài hòa với không gian xung quanh.

Tại các khu ở hình thành các đơn vị ở, với hạt nhân khu ở là khu công viên, vườn hoa cây xanh, trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại dịch vụ và trường trung học phổ thông.

Các đơn vị ở tổ chức các nhóm ở, với hạt nhân đơn vị ở là khu cây xanh, vườn hoa, công cộng đơn vị ở và cụm trường tiểu học, trung học cơ sở. Hình thành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, bến bãi đỗ xe,...).

Đối với phân vùng thiết kế đô thị trên cơ sở các khu vực dựa trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các tuyến đường giao thông chính đô thị đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất. Phân vùng thiết kế đô thị trong phân khu được chia thành các khu vực nghiên cứu, bao gồm: Khu vực trung tâm, các trục tuyến chính, quan trọng, các không gian mở, các công trình điểm nhấn quan trọng, các khu vực ô phố.

Yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Các công trình cần tuân thủ các yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan tại đồ án, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam về bố cục quy hoạch công trình, vị trí, quy mô đất của khu chức năng đô thị, chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng công trình, tầng cao công trình tối đa, tối thiểu, chiều cao công trình), khoảng lùi của công trình...

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được triển khai trong đồ án quy hoạch chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND thành phố, việc quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng công trình cần tuân thủ quy hoạch được duyệt. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành.

Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng có thể áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND thành phố giao UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND quận Cẩm Lệ và UBND huyện Hoà Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án được duyệt theo quy định. Thời hạn công bố không quá 20 ngày kể từ ngày ký quyết định này.

Giao Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND quận Cẩm Lệ và UBND huyện Hoà Vang quản lý đồ án được phê duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng rà soát quy hoạch, bổ sung các thành phần sử dụng đất còn thiếu đảm bảo diện tích theo quy định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27-3-2017.

PV

;
.
.
.
.
.