Cục Hải quan Đà Nẵng: Thu ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017  vừa diễn ra, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 30-6, đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước được 1.623,8 tỷ đồng, đạt 58% dự toán giao và bằng 51% so với cùng kỳ năm 2016; xử lý 110 vụ việc vi phạm, trong đó phạt hành chính phạt tiền 89 vụ việc, phạt và tịch thu tang vật 3 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra thuộc Công an Đà Nẵng 2 vụ việc liên quan đến ma túy; tổng số tiền phạt trong 6 tháng đầu năm hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.746,2 triệu USD, trong đó nhập khẩu đạt 751,9 triệu USD, xuất nhập khẩu đạt 994,3 triệu USD. 6 tháng qua, có trên 2.300 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan Đà Nẵng đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhằm đạt, vượt dự toán được giao là 2.805 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 3.200 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, lợi dụng để trốn thuế.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.